נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 3 בספטמבר 2013

מצב רוח של חג - Holiday mood

ביממה הקודמת וודו מניאקים תקפו אותנו סך הכל 19 פעמים עם מתקן קרינה גמא. זה שיא חדש של כמות התקיפות ליממה.
ביממה האחרונה תקפו אותנו מעל 10 פעמים עם מתקן קרינה גמא, כולל שתי תקיפות מחות לבית.
אחת התקיפות הייתה בחנייה מול מרכז מסחרי גדול מרכב סדאן שחור, התקיפה השנייה הייתה בנסיעה מרכב עובר: במקרה הזה לפי הסכימה הרגילה התוקף ניסה לברוח, אבל עומס תנועה לפנים איפשר לנו לצלם את רכבו מכל הזויות כולל השוהים בתוך הרכב. הנהג השתמש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה - ככל הניראה שירותים החשאיים מעבירים מידע לרכבים מפטרלים על גבי רשת סלולארית.
בתקפות קרינה שהיו מחוץ לבית מנת קרינה ספגו גם אנשים אקראיים שהיו מסביב. לאותם אנשים היה מצב רוח של חג, הם נסעו לעשות קניות לחג או הגיעו לחנות כדי לעשות קניות לחג. אפילו לקראת חג שירותים החשאיים תוקפים אנשים תמימים בכל האמצעים האפשריים על מנת להרוג ולקצר אורך חיים.
Previous 24 hours period we had record of gamma attacks: voodoo maniacs attacked us 19 times!
Last 24 hour period we got more than 10 attacks with gamma radiation device, including two attacks outside of our home. One of attacks was in parking lot of big shopping center - attack committed from black sedan, second attack was on drive: suspected attacker worked according to the usual scheme and attempted to escape. However unlucky for him there was a traffic jam which revealed us his car and people in his car from all possible angles. We saw that driver had cellphone in his hands on drive - most likely he received instructions from secret services, it seems that secret services sending orders to patrol using cellular network.
On these attacks random people which were around received radiation doses, these people had holidays mood - they prepared for Jewish new year and driven to do shopping or were on shopping. Even before holidays secret services making sure that innocent people will get radiation doses to be killer and shortened lifespan.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה