נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 14 באוגוסט 2013

מניאקים בלתי נשלטים ישמידו את המדינה - Uncontrollable maniacs will ruin our country

שירותים החשאיים מגייסים פושעים אכזריים ביותר לתוכנית השמדת האזרחים. הם מציידים את הפושעים במתקני קרינה רצחניים, נותנים להם חסות ומרחיבים את הסמכויות שלהם המאפשרות להם להחליט מי יחיה ומי ימות. הפושעים האכזריים כמו וודו מניאקים הופכים לסדיסטים מניאקליים שחייבים לענות אנשים כדי להיות מאושרים. אם לא יספקו להם מטרות, הם יבחרו מטרות עבור עצמם. שירותים החשאיים והשלטון נתנו בידי סדיסטים האלו כוח בכך שהם מהווים עדים ומכירים אנשי קשר, מיכשור ושיטות פעולה. זה נותן להם שליטה כי שלטון מוכן להקריב את שלום הציבור כדי שהמידע לא ידלוף לתקשורת.
התוצאה שמפעילי ציוד קרינה יכולים להפעיל לחץ ולסחוט את השלטון ושירותים החשאיים בחשיפת מידע אם אלה לא יתנו להם את מה שהם רוצים. בסופו של דבר בגלל שתוכנית השמדת האזרחים כל הזמן מתרחבת (ובנוסף פושעים מלמדים חברי הכנופיה שלהם ומשפחות להשתמש במתקני קרינה) וכמות מפעילי ציוד קרינה גדלה לקבוצה הזאת יהיה מספיק כוח לרצוח אנשים כרצונם מצד אחד ומצד השני בגלל יצר מניאקלי בלתי נשלט יש סכנה שהם ילכו נגד השלטון ויתחילו לחסל ולהחליף אנשים שלדעתם מהווים סכנה עבורם - אנשים שמכירים אותם משירותים החשאיים ושלטון.
תוצאות של תוכנית השמדת האזרחים לטווח ארוך היא ששלטון ושירותים החשאיים לא יכולו לשלוט בסדיסטים מניאקליים והם ינסו לחסל אחד את השני. הם מייצרים רשע מסוג חדש כדי לחולל רשע.
אליטות רוצים להבטיח את המיקום והסטטוס לאנשים שלהם, אבל עם תוכנית השמדת האזרחים שהם חושבים שתעשה זאת עבורם הם עושים את ההיפך: הם מבטיחים את המקומות האלו עבור סדיסטים מניאקליים, רוצחים ופושעים שישמידו את החברה ויפרקו את המדינה.
זה לא התסריט היחיד שיביאו לאותן התוצאות. אפשרות נוספת שצבא שלם של סדיסטים מניאקליים בראשות המפקדים הישירים שלהם - דרג פיקוד נמוך בשירותים החשאיים ינסו לעשות מהפכה ולהחליף את השלטון באנשים שלהם, אולי הם כבר מתכננים את זה ומכינים לכך תשתית.

Secret services recruiting most cruel criminals to citizens extermination program. They equip these criminals with radiation devices, giving them protection and extending their jurisdiction that allows to decide who lives and who dies. These cruel criminals like voodoo maniacs are maniacal sadists: they need torture people to feel happy. If secret services will not supply them targets - they will choose targets for tortures by their own. Secret services and the government gave power to hands of maniacs and they are ready to sacrifice public security to keep citizens extermination program secret so the information will not leak to the media.
As the result criminals can put pressure and blackmail the government and secret services with information they have as witness who familiar with contact persons and specialized equipment - this way they can get whatever they want.
Moreover citizens extermination program expanding all the time and number of radiation equipment operators rapidly growing (also criminals by themselves train their gang members and family to use radiation devices), number of them will be very significant soon which gives them power to murder people as they want and even go against the government, replace representatives of government and secret services by their people if they will feel threat.
For long run results of citizens extermination program will be as the following: government and secret services will not be able to control these sadistic maniacs and they will try to exterminate each other. They are creating one evil to make other evil.
Elites want to promise this place and status for their next generation, but with citizens extermination program instead of what elites want, new elites will be sadistic manias, murderers and criminals who will ruin the country and society.
 This is not the only scenario that can bring same results. Army of sadistic maniacs in command of low chain of commanders from secret services will try to make a revolution and replace the government with their own people - maybe they already planning it and preparing the infrastructure.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה