נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 6 באוגוסט 2013

תוצאות של ניקיון דמוגרפי - Results of demographic cleansing

על ידי חיסול המוני של אנשים תמימים וקיצור תוחלת חיים של אנשים נורמטיביים שמשלמים מיסים התוצאות לא יאחרו לבוא: יהיו פחות משלמי מיסים ואזרחים נורמטיביים ביחס למעלימי מיסים ואזרחים בלתי נורמטיביים. זה יהיה במיוחד לאחר שהאירגון משתמש באזרחים בלתי נורמטיביים על מנת שאלה יחסלו אזרחים תמימים ונורמטיביים בתמורה לחסינות מפני רשויות החוק. האירגון למעשה מחזק מעמד של פושעים אכזריים בקהילות שלהם ומאפשר להם להמשיך להרעיל ולדחוף אל התהום קבוצות שלמות של אנשים.
כאשר יהיו פחות משלמי מיסים על מנת לפתור את המשבר התקציבי - תוכנית השמדת האזרחים תתרחב עוד פעם כדי לקצר תוחלת חיים של אנשים תמימים.
לטווח ארוך תוכנית השמדת האזרחים תגרום לקריסת ארצינו, זה ניראה כאילו איבי ארצינו עושים את זה, אבל  מי שלמעשה עושה את זה אלו הם אזרחים בעלי שליטה - הם עושים את זה בשביל צבירת הון עצמי. הם לא המציאו את הגלגל מחדש, אבל היו צריכים להצדיק את המעשים שלהם, לכן לקחו את הרעיון של פשיסטים שהוכיח את עצמו בעבר.

בנוסף לתקיפות גמא וודו מניאקים עינו בלילה את אבא שלי: בישלו לו ראש ואיברים הפנימיים.

Mass extermination of innocent people and normative tax paying citizens it will follow results: less tax payers and normative people will be relatively to non normative or non paying taxes. Non normative people that organization hires from cruel criminals so they will do the dirty extermination job for protection will cause that these cruel criminals will have stronger influence in their communities, which will result that community will be dragged down.
When less normative taxes paying citizens will be it will bring to budgetary crisis and to solve it citizens extermination program will split on more and more groups.
In long run citizens extermination program will ruin our country, it looks like enemies of the country are doing it, but actually it is done by our one citizens - from position of power they are doing it for their personal profit. They had to justify their acts, so they took well proven ideas from fascism.

Additionally to gamma attacks, voodoo maniacs tortured at night my father cooking his head and internal organs.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה