נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 27 ביולי 2013

מפעילי ציוד קרינה מודעים למעשים שלהם - Radiation equipment operators aware of their actions

בלילה שכנים החשודים תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - המטרה שלהם ברורה, הם רוצים לגרום למוות בהשהייה על ידי השתלה של מחלות רצחניות.
במהלך היום צוותים שמפטרים עם מתקני קרינה תקפו את ההורים שלי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא. בשני המקרים הרכב התוקף ניסה לבצע מהלכי תמרון על מנת לברוח ממצלמות והפעם הם כשלו.
תכונית עם עינויים ורצח שלנו על ידי מתקני קרינה מתואמת היטב ומבוצעת לפי תוכנית של יעוצים של שירותים החשאיים המתאימים תוכנית עינויים אישית לכל קורבן וקורבן.
מפעילי ציוד קרינה למעשה מכרו את החיים של השכנים שלהם תמורת חסות מפני רשויות החוק. אני בטוח שבמהלך הזמן הם יהיו מוכנים למכור מידע תמורת כסף ולתת עדות על מעשיהם ולחסוף את אנשי הקשר שלהם. הם מודעים שהם גורמים נזק בריאותי מקרינה לא רק לקורבנות שלהם אלא גם לעצמם.

Last night suspected neighbors attacked mt 4 times with gamma radiation device - their goal is clear: they are trying to cause delayed death by implanting deadly diseases.
During the day my parents were been attacked twice on drive by patrolling teams equipped with radiation devices. Attackers attempted to maneuver to escape from our cameras - today they failed both times.
Each victim has personal tortures plan committed by radiation equipment operators according to plan provided by consultants of secret services.
Radiation equipment operators sold their neighbor's lives for law immunity. I'm sure that they will sell information and provide for money testimony about their actions and will discover their contact persons. They aware that they cause by radiation health damage not only to their victims but also for themselves.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה