נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 13 ביולי 2013

גל חדש של גזענות שחורה - New wave of black racism

אירגון האחראי על תוכנית השמדת האזרחים שכר שירותים של בני קהילה מסויימת על מנת שאלה יעבדו בתור מפעילי ציוד קרינה ויבצעו פעולות הסתה, ונדליזים ורדיפה על ידי כנופייה.
מרבית התוקפים השכונתיים כמו וודו מניאקים משתייכים לאותה קהילה. מדובר על קהילה סגורה בה כולם יודעים הכל. אף אחת מקהילה הזאת לא עושה כלום כדי לעצור תקיפות האלו, אלא משתפים בינהם פעולה על מנת לרצוח אותנו ביעילות.
פעילות תקיפה נגדינו כוללת שימוש במתצקנים גרעיניים כמו גמא וניטרונים שבני הקהילה הזאת לא היו מצליחים להשיג אותם בעצמם, אלא רק כאשר האירגון חילק להם מתקנים כאלו.
בנוסף לזה בזמן אחרון התחדשה רדיפה על ידי כנופייה, פגיעה ברכוש ותקיפות פיזיות נגד בני המשפחה.
בעלי המעמד הכי נמוך בקהילה משמשים בתור תוקפים ועל מנת שלא תחול עליהם אחריות, הם שולחים את הילדים שלהם. הילדים שלהם יודעים היטב איזה רכב צריך לתקוף ולמי הרכב שייך, הם יודעים אילו אנשים הם צריכים לתקוף - הוריהם שולחים אותם כמו חיות נגד אנשים תמימים.
אחד הבתים הסמוכים משמש כבסיס לתקיפות פיזיות הכוללות ונדליזים ותקיפות ישירות נגד בני המשפחה - זו עליית מדרגה של רדיפת כנופייה מקומית. הילדים האלו נשלחים על ידי הוריהם לתת לנו מכות ולירוק עלינו. אחת ממטרות של פגיעה פיזית זה ניסיון להדביק אותנו במחלות, כמו אידס שמאוד נפוץ בקהילה הזאת.
בתוך הקהילה יש הסתת גזענות נגדינו, הם מעוררים שנאה בקרב בני הקהילה על מנת להצדיק את התקיפות. למעשה מדובר בגל חדש של גיזענות שחורה.

בני הקהילה הזאת יוצרים מצב שאף אחד לא ירצה לגור בקרבתם או לעבוד איתם. הם פוגעים בתדמית של  עצמם וסוגרים את עצמם בגטו. למעשה הם גוזלים את הכיסוי האחרון של בני הקהילה שלהם להשתלב בחברה הישראלית, במקום חיים נורמאליים שכונות כאלו יהפכו למוקדי פשע, סמים, זנות וזוהמה.

אנחנו חיים בפחד מוות מנזק שבני קהילה הזאת יכולים לעשות לנו, הם רוצחים אותי ואת בני משפחתי, מענים אותנו ועושים נגדינו טרור אכזרי. רשויות החוק לא מגנות עלינו, אנחנו קורבנות של האירגון שמנהל תוכנית השמדת האזרחים ומשתמש בבני הקהילה על מנת לבצע את העבודה המלוכלחת.
אמת על מה שמתרכש האירגון בכל כוחו מונע לדלוף לעיתונות.

Organization that responsible for citizens extermination program hiring people from specific community to work as perpetrators, gang stalkers, incitement agents, vandalism and more.
Most of local neighborhood attackers like voodoo maniacs belong to that community. It is closed community where all people know what is happening. Nobody from this community did something to stop this, they all are collaborating to murder us more efficiently.
Attacks against my family includes nuclear radiation devices such as gamma and neutrons - devices which never could reach this community unless secret services would provide them.
Also, lately renewed gang stalking, vandalism and physical attacks against members of my family.
Lowest class people from the community used for physical attacks, moreover they send their children to commit physical attacks against members of my family, they are sending them like animals against innocent people. They are using their children because legal responsibility to stay clean of this and continue longer these attacks. These children know very well which vehicle they need to attack, they know exactly which persons they need to attack.
One of close houses used as base for physical attacks - this is new level of attacks against my family. These children are sent by their parents for beating and spitting us. One of goals of these attacks is to infect us with diseases like AIDS which is very split in that community.
Inside this community there are racial incitements against us, they are wakening hatred against us to justify these attacks. It is new wave of black racism.

Members of the community creating a situation when nobody will want live or work with them. they are destroying their image and closing themselves in ghetto. They are taking last chances from members of their community to integrate into Israeli society. Instead of normal living neighborhoods, these neighborhoods will become centers of crime and grime, prostitution and drugs.

We are living in fear to our lives of damage that this community can do to us, they are murdering myself and my family, torturing us and making us cruel terror. Law authorities are not protecting us, we are victims of organizations that managing citizens extermination program and using that community for the dirty work.
Organization making sure that nothing of this will leak to press.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה