נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 2 ביולי 2013

מאיפה הכסף לתוכנית השמדת אזרחים - From where comes the money for citizens extermination program

וודו מניאקים (טרוריסטים שעובדים עבור השירותים החשאיים) באכזריות עינו את כל בני משפחתי בלילה.
לאמא הם בישלו איברים הפנימיים, לאבא ראש ואותי תקפו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא במטרה לגרום לטריגר המוות - למעשה לרצוח אותי. בנוסף לזה הם בישלו לי ראש על ידי מתקן שפודע בעצב השמיע וגורם לצפצוף חזק מאוד באוזניים. במשך כל שעות העינויים היה אפשר לשמוע צעדים והזזות של עצמים כבדים מעל מקומות שינה.
היום תקפו את ההורים שלי מחוץ לבית מתוך רכב מסחרי המצוייד במתקני קרינה, הוא השתמש במתקני עינוי מסוגים רבים נגד ההורים שלי כמו בלילות משתמשים נגדינו וודו מניאקים. כאשר רכב של ההורים שלי חלף על פני רכב החשוד, נהג שישב בתוכו הסתיר את פניו.
כל כך הרבה משאבים מושקעים ברצח אנשים תמימים מטעמי תעוות בצע, מאיפה בא הכסף לזה? פרוייקט הזה ממומן על ידי הקורבנות ואירגונים שמממנים ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם.
Voodoo maniacs  (terrorists working for secret services) violently tortured all members of my family at night.
They cooked internal organs for my mother and my father's head. They attacked me 3 times with gamma radiation device trying to deploy death trigger - actually to murder me. Additionally they cooked my head with device that damages hearing nerve which causes severe ringing in ears. During all torture time we could hear footsteps and movements of heavy objects above our sleeping places.
Today my parents were been attacked from commercial vehicle equipped with radiation devices, they used most of known torture devices against my parents like voodoo maniacs using at night. When my parents vehicle approached suspected vehicle, driver covered his face.
So many resources are used for greed murdering of innocent people. From where comes all this money for this citizens extermination project? It comes from taxes that victims are paying and from organizations who are sponsoring illegal experiments on humans.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה