נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 3 ביוני 2013

Stonger they beat louder we scream - כאשר מכים ביותר כוח אנחנו צועדים חזק יותר

וודו מניאקים יודעים שכל פעם שהם תוקפים אותנו, אנחנו מפרסמים על כך עדות לעיני כל העולם. כמה שהם תוקפים אותנו חזק יותר, כך אנחנו מפרסמים יותר עדות.
המטרה של וודו מניאקים לענות אותנו למוות והם עושים את זה במספר מישורים: שיטות רצח מידיות שנועדו לרצוח את הקורבן במקום, שיטות רצח לטווח ארוך על ידי השתלת מחלות כגון סרטן ושיטות רצח עקיפות על ידי עינויי והתשה שלנו על מנת שנעשה טעויות ונהרג.
בדרך כזו או אחרת בסופו של דבר הם יצליחו להשלים את המשימה שלהם, לכן אם מישהו מבני משפחתי ימות מכל סיבה שהיא חשוב להבין שזו תוצאה של תוכנית השמדת האזרחים שמנוהלת על ידי השירותים החשאיים בחסות הלשטון ובביצוע פושעים אכזריים במיוחד כגון וודו מניאקים במקרה שלנו. אנחנו לא נמות לחינם - העדות שלנו תישאר לנצח בתור הוכחה לפשעים נגד האנושות שמבוצעים נגד אנשים תמימים.

Voodoo maniacs know very well what every time when they attack us we post our testimony that all over world people are reading. As they attack us more, we post more our testimony.
The goal of voodoo maniacs is torturing us to the death, they are doing it in couple ways: instant murdering, long term murdering with implanting of diseases like cancer and indirect methods of murder by torturing us and causing fatigue so we will misfire and get killed.
One way or another they will end our lives and by this accomplish their mission, therefore if anybody from my family dies it is a result of government citizens extermination program managed by secret services and executed by extremely cruel criminals (in our case voodoo maniacs). However, we will not die for nothing - this testimony will remain forever as proof for crimes against humanity done against innocent people.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה