נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 25 ביוני 2013

סדיסטים פנאטיים - Fanatic sadists

וודו מניאקים, שכנים סדיסטים מניאקליים תקפו אותנו בלילה האחרון על ידי מתקן קרינה גמא בפנאטיות - 6 פעמים.
הם תקפו פעמיים תוך זמן קצר את ההורים שלי ומיד לאחר מכן לקחו את מתקן קרינה לחדר שינה שלי וברציפות תקפו אותי 3 פעמים. מאוחר יותר הם תקפו שוב.
המטרה שלהם הייתה משולבת: לרצוח לטווח ארוך על ידי השתלת מחלות ולטווח קצר לענות אותנו על ידי מניעת שינה (שיטה ייחודית כמו אין בשום מקום אחר בעולם על ידי מתקן גרעיני) על מנת שנעשה טעויות ונהרג בתאונות (טריגר המוות). זה למעשה ניסיון התנקשות בחיי כל בני משפחתי.
כל זה נעשה בהוראות השירותים החשאיים במסגרת תוכנית השמדת האזרחים - תוכנית תעוות בצע של השלטון.
חשוב לציין אם מישהו ממשפחתי מסיבה כלשהי ימות, הסיבה לכך השירותים החשאיים עם תוכנית השמדה שלהם ושכנים סדיסטים שלנו שמבצעים את העבודה המלוחלכת.

Voodoo maniacs, sadistic neighbors fanatically attacked us last night with gamma radiation device - six times.
They attacked my parents twice in short time and then took radiation device to my bed room and attacked me 3 times, time after time. Later they attacked again.
They have combined goal to murder us for long run by implanting deadly diseases and for short run torture us with sleep deprivation (unique method like no where else in the world with nuclear device) to create death trigger so we will misfire and get killed in some accident. This is murder attempt of all members of my family.
All this done on approval of secret services as part of citizens extermination program - government's greed  program.
Important to mention again that if anybody from my family dies from any reason, the reason is secret services program and our neighbors maniacal sadists who are doing the dirty work.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה