נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 24 ביוני 2013

גם תינוקות שלא נולדו הפכו לקורבנות - Even unborn babies became victims

שכנים החשודים מכריחים אותי להמשיך לפרסם. בלילה האחרון בדירת החשודים עבד בחור, אותו בחור שעובד במשך כמה ימים האחרונים. הוא השתמש נגד כל המשפחה במתקן קרינה רב עוצמה ממוקד מאוד. לכל הקורבנות הוא בישל ראש, רגליים ואיברי הפנימיים במטרה לגרום נזק בריאותי כבד. כל פעם כאשר ניסיתי לברוח מאלומה של קרינה, שמעתי צעדים והזזות מעל המיטה שלי ושוב תקיפת קרינה חזרה.
מתקני קרינה משמשים למטרות פשיסטיות הבאות:
1. גרעיני - משמש לרצח לטווח ארוך על ידי השתלת מחלות קטלניות ועיקור כמו הורסט שומן עשה באושויץ ורצח מיידי על ידי מנות גדולות.
2. שיבוש קצב הלב - מתקן קצח מיידי. לא מזמן היה מקרה בעיתונות שקצב הלב היה משובש לעובר ברחם, כאשר האם לקחה תרופות קצב הלב הסתדר והעובד נולד בריא. לרופאים אין כמובן הסבר. משתמשים במתקן הזה לא רק נגד קשישים, אלא גם נגד עוברים שעוד לא נולדו.
3. בישול איברים הפנימיים בגוף כדי להביא לקריסה של כל מערכות או מערכות הנבחרות, כגון פגיעה בראייה, בזיכרון ועוד.
מכיוון שאי אפשר לרצוח את כולם על דיד מתקן גמא, יש מתקנים נוספים שמספקים סוגי מוות נוספים.
Suspected neighbors forcing me keep posting. Last night worked same guy in suspected apartment, he tortures us recently for past couple days. He used against all members of my family high power focused radiation device that used to cause severe health damage. He used it to cook head, internal organs and legs for all members of my family. Every time when I tried to escape radiation beam, I heard footsteps and movements of heavy objects above my bed and beam has returned.
Radiation devices used for fascistic goals:
1. Nuclear - for murdering in the long term, implanting of deadly diseases, sterilization like Horst Schumann did in Auschwitz, instant murdering with high doses.
2. Hearth rate disruption - instant murder. Short time ago there was interesting case in press when fetus in the womb had hearth rate disruption, his mother took medicament which solved the problem and he was healthy on his birth. Doctors did not have an explanation, however it seems that hearth rate disruption devices started to be used not only against elderly, but also against unborn babies.
3. Cooking of internal organs - causing collapse of all systems or selected systems like sight, memory and etc.
They cannot murder all people with gamma, so they use alternative methods and have rich selection of possible murdering methods.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה