נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 3 ביוני 2013

דם על ידיהם של מפעילי ציוד קרינה - Blood on perpetrator's hands

שכנים וודו מניאקים גם הלילה באכזריות עינו את כל בני משפחתי. הם תקפו אותנו 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, 3 פעמים הם תקפו אותי ופעם אחת הם תקפו את ההורים שלי.
הם השתמשו במתקן שמחולל שדה המונע משינה של כל בני משפחתי, בישלו לאבא ראש ולי בישלו איברים הפנימיים על ידי מתקן קרינה מיקרוגל רב עוצמה ממוקד במטרה להרתיח איברים הפנימיים כמו שהם עשו להורים שלי.

באותם אמצעים עינו ימים בלילות האחרונים את סבתא שלי בהוסטל - היא קיבלה מנה גדולה של גמא/ניטרונים עם כל הסימפטומים האופייניים. שירותים החשאיים מכשירים מפעילי ציוד קרינה בהוסטלים על ידי רצח של קשישים לפני שהם משחררים את מפעילי ציוד קרינה לציד חופשי ורצח של מטרות מרובות. אותם שלבים של הכשרה עברו גם שכנים החשודים כאשר מבחן סיום רצח מוצלח של מטרות נבחרות בהוסטל.
שירותים החשאיים משתמשים במטודולוגיה של פושעים/טרוריסטים והם טובלים חברי אירגון חדשים בדם של אנשים תמימים.

אתמול כאשר התחילו תקיפות איטנסיביות היה לנו ברור שבני משפחת החשודים חזרו לכאן על מנת לענות אותנו. ככל הניראה הם הצליחו לענות למוות אנשים תמימים במקומות אחרים ששירתים החשאיים שלחו אותם לשם. כעט הם יכולים באין מפריע להמשיך לרצוח אותנו. יש הרבה דם של אנשים תמימים על ידיהם, כולל אנשים שנפטרו שגרו בקרבת דירה שלנו וקיבלו מנות קרינה כאשר עינו אותנו חזק במיוחד.

Voodoo maniacs neighbors this night also tortured all members of my family. They attacked us 4 times with gamma radiation device: 3 times they attacked me and one time my parents.
They used device that generates field that deprives from sleep all members of my family, cooked my father's head and cooked my internal organs with high power highly focused microwave device which they used to boil internal organs of my parents.

With same methods my grand mother was tortured last days and nights in hostel - she received heavy doses of gamma/neutron radiation with all specific symptoms. Secret services preparing perpetrators and making practical lessons for them in hostels, they train them murdering elderly before they releasing them for free hunting and murdering multiple targets. Same training received suspected neighbors, when final exam is successfull murder of selected targets in hostels.
This method used by secret services is typical for bandits/terrorists when they are taking new members, they dip them in blood of victims.

Yesterday when started again intensive attacks members of suspected family started torturing us again. It seems that they successfully tortured to the death some innocent people in other places where secret services sent them. Now they can continue murdering us without any disruptions. There is a lot of innocent people blood on their hands, including people who died near our apartment when they were tortured us extremely.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה