נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 5 במאי 2020

Quarantine for creating extermination camps and cruel revenge - בידוד כדי ליצור מחנות השמדה ונקמה אכזרית

בידוד משמש בתור כלי ליצירת תנאים של מחנה השמדה נגד אנשים שסומנו כמטרות בזמן וירוס הקורונה. זה משמש לא רק כדי להגן א הציבור מהוירוס, אבל גם כדי להפטר מאזרחים בלתי רצויים ולהאשיר את וירוס הקורונה.

אחרי הפרסום הקודם שלי, מעשי נקמה קיצוניים בוצעו נגד ההורים שלי. כולל ניסיונות מיידיים לרצוח את אבא ומנות קרינה אדירות נגד שני ההורים.
הראיות מטה.

Quarantine is tool for creation extermination camp conditions during coronavirus against targeted indivoduals. It is used not only for protecting the people from the virus, but also to get rid of unwanted citizens and blame the coronavirus.

After my last publication, extremely cruel acts of vengeance followed against my parents. Included instant assassination attempts on my father and huge doses of nuclear radiation. Evidence is below.

יום שישי, 24 באפריל 2020

Conditions of extermination camp during coronavirus lockdown and agony studies - תנאים של מחנה ההשמדה בזמן סגר וירוס הקורונה ומחקר גסיסה

בזמן סגר של וירוס הקורונה, כאשר קשישים חייהים להשאר בבתיהם, צוותים של מפעילי ציוד קרינה החמושים על ידי ממשלה ביצעו תקיפות קיצוניות נגד קשישים. עבור אנשים שסומנו כמטרות הם יצרו אותם תנאים כמו במחנות ההשמדה של הנאצים כאשר בוצעו ניסויים בלתי חוקיים והושמדו אנשים נעולים.

תקיפות גרעינות נגד האנשים משמידות את מערכת החיסונים של הגוף, מה שהופך וירוס הקורונה לקטלני.

כמו כן עלינו להניח שהממשלה אינה דוברת אמת לגבי מספר קורבנות האמיתי של וירוס הקורונה. סטטיסטיקה יכולה להיות מסולפת.

בנוסף לתקיפות גרעיניות קיצוניות שהראיות מסופקות מטה, מפעילי ציוד קרינה (מדירת שכנים שמעלינו) מבצעים ניסויים על גסיסה על אבא שלי בכך שמחזיקים אותו במצב של היפוקסיה כמעט קיצונית לפרקי זמן ארוים מידי לילה - זה שקול לעינוי טבילה במים. בזמן של מצב גסיסה נוצרות תנועות קיצוניות בלתי רצוניות עם עוויתות.

להלן ראיות לדוגמא ממספר ימים נבחרים. זה קורה מידי יום ולילה.

During coronavirus lock-down, when elderly were closed at their home, teams of radiation equipment operators specially armed by the government were committing extreme attacks against elderly.
This replicated for targeted individuals same conditions like in Nazi extermination camps, when locked down people were subject for illegal experiments on humans and extermination.

Nuclear attacks against the people are destroying the body immunity system, which makes coronavirus dangerously lethal.

Also, we have to assume that the government is not telling the truth about actual number of casualties caused by coronavirus. Statistics easily can be falsified.

In addition to extreme nuclear attacks which are provided in the evidence below, radiation equipment operators (neighboring apartment above my parents apartment) are conducting agony study on my father by holding him near extreme hypoxia for long periods of time every night - this is equivalent to waterboarding torture. During conditions of agony, it is causing involuntary movements and convulsions.

Example evidence from some selected days is below. This is happening every day and night.

תקיפות גרינה גרעיניות בעוצמה קיצונית נגד ההורים.
Extreme nuclear attacks against my parents.


 תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.


מחקר של גסיסה המבוצע על אבא שלי באמצעות החזקתו בהיפוקסיה כמעט קיצונית.
Agony study on my father by holding him in near extreme hypoxia.


דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.

יום שני, 23 במרץ 2020

In the shadow of coronavirus dempographic cleansing - בצל וירוס הקורונה מתבצע ניסיון דמוגרפי

עכשיו על האנשים להיות בבית בגלל איום וירוס הקורונה. רב החנויות סגורות, אין פקקים, מעט מאוד אנשים ניתן למצוא בחוץ, רק מיש הולך לקנות אוכל.

כפי שזה ניראה אחרי הבחירות הרבה אנשים ימותו, במיוחדת הקשישים. הממשלה מתכננת ניסיון דמוגראפי תחת הכותרת של וירוס הקורונה. זה פקטור מושלם שאפשר להאשים אותו.

בהתאם לכך נתוני סטטיסטיקה יסולפו כדי להאשים את וירוס הקורונה, כאשר סיבות מוות אמיתיו יהיו רצח. אנשים שסומנו כמטרות ייהרגו באמצעות מינון קרינה קטלני ובאמצעות גרימת דום נשימה שעלול לגרום לפיצוץ ריאות.

בגלל זמן מאוד מוגבל שיש לי כדי לפרסם את הנתונים, אני אפרסם רק מספר דוגמאות של מעשי טרור גרעיני עם מנות קרינה קטלניות וניסיונות רצח באמצעות גרימת דום נשימה.
מאז וירוס הקורונה, כאשר על האנשים להשאר בבתים, תקיפות נגד נשפחתי הפכו קיצוניות. תקיפות כל כך אכזריות שמשפחות של שכנים בבינין התבקשו לעזוב את הדירות שלהם עד שיירצחו את ההורים שלי. הראיות האלו הן טיפוסיות לתקיפות בזמן תקופת וירוס הקורונה. ייתכן שישתמשו נגד ההורים גם בנשק ביולוגי באמצעות פיזור ספריי של וירוס הקורונה על מנת לגמור אותם - זה מכיוון שאנחנו רואים הכנת מערכת החיסונית של הגוף לזה באמצעות תקיפות גרעיניות שאמורות להחליש את מערכת החיסונית.
הממשלה הפכה דירות של ההורים שלי ושל אנשים שסומנו כמטרות למחנות השמדה של ממש בזמנים קשים האלו.

משפחתי היא קריטריון למה שקורה במדינה הזאת. וראיות לכך אפשר לראות בבלוג זה.
הקרנת קשישים ואזרחים שסגורים בבתיהם בזמן וירוס הקורונה שכל העולם סובל ממנו, זה פשע נגד האנושות.

Now people must stay at home due to coronavirus threat. Most of shops are closed, no traffic jams, only few people get outside for short time to buy some food.

As it seems, after the elections many people will die, especially elderly. The government is preparing demographic cleansing under the title of coronavirus. This is ideal factor to blame.

However, statistics will be adjusted to blame coronavirus, while actual reasons of death will be murdering. Targeted individuals will be killed with lethal doses of radiation and with evoking apnea which may cause lungs to explode.

Due to very limited time I have now for publications, I will publish here just few examples of acts of nuclear terrorism with lethal doses of radiation from past few days and assassination attempts by evoking serial apnea.
Since the coronavirus, when people must stay at home, attacks against my parents became extreme. Attacks are so bad, that few families of neighbors were instructed to leave their apartments until operators will kill my parents completely. This evidence is typical for attacks during the coronavirus period. Possibly also biological weapon with coronavirus could be used as spray against my parents to finish them off - as we can see, this is because immune system is being weakened by radiation attacks.
The government made actual extermination camps from apartments of my parents and many other targeted individuals during this harsh time.

My family is the criteria if what is happening in this country. And evidence for that you can see in this blog.
Irradiating elderly and citizens who are closed in their homes during coronavirus is crime against humanity.

20 March
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים ביום. 
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die" against my parents at day time.  

 תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.
21 March
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים ביום. 
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die" against my parents at day time.  
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.


דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.22 March
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.
יום ראשון, 15 במרץ 2020

Weekly Evidence For Extreme Nuclear Terrorism Committed by The Government After Elections - ראיות שבועיות לטרור גרעיני קיצוני המבוצע על ידי הממשלה אחרי הבחירות

הבחירות הסתיימו, א לא ברור עדיין איזו ממשלה תקום או בכלל יהיה סיבוב נוסף של בחירות. ארגון שהוקם על ידי הממשלה ומבצע ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם פועל במלוא הכוח. אירגון זה הפך לאירגון טרור, מכיוון שמבצע תקיפות גרעיניות גלויות ועינויים נגדנו. זה מבוצע נגד אלפי אזרחים אחרים שלא מודעים מדוע בריאותם קורסת.  
זה תוצאה של מעל 10 שנות ריקבון ושחיתות בממשלה. הממשלה שמכרו את אזרחיהם לצורך ביצוע ניסויים בלתי לחוקיים על בני אדם באמצעות קרנה ועכשיו מבצעים ניקיון דמוקרפי של אזרחי בלתי רצויים באמצעות אותם מתקני קרינה. כל המאפיינים מראים שהם מתנהגים כמו שלטון של היטלר בימים האחרונים שלו.
להלן ראיות שבועיות לטרור גרעיני שמבוצע על ידי אירגון ממשלתי. כל תקיפה גרעינית יש להחשיב בתור ניסיון התנקשות בחיים.

מדווח לכם בשידור חיי ממחנה השמדה מודרני.

להלן ראיות לתקיפות גרעיניות משבוע האחרון.
בתקיפות קרינה גרעיניות נפגעים גם שכנים בדירות שמסביב, כולל תינוקות וילדים קטנים.
כל התקיפות בבית מבוצעות על ידי בני משפחת החשודים - מפעילי ציוד קרינה המקומיים. תקיפות מחוץ לבית על ידי צוותים ניידים.
להלן ההוכחה שהתקיפות מבוצעות על ידי מפעילי ציוד קרינה מדירה שמעלינו:

הסבר מפורט לסיבה מדוע תוקפים אותנו על ידי ניטרונים כתבתי כאן:
בפוסט מוסבר כיצד תקיפות ניטרונים מקצרות את החיים וכיצד ניטרונים שורפים את האנרגייה שנאגרת בגוף האדם.
 
Elections have ended, but it is still unclear which government will be established, or we will have another round of elections. However, the organization which was established by the government and conducting illegal experiments on humans works on full power. This organization became terrorist organization, because committing overt nuclear attacks against us, and torturing us. They commit attacks against thousands of not suspecting citizens who can't understand why their health is collapsing.
This is the result of more than 10 years of rotting and corruption in the government. The government which sold out its citizens for illegal radiation experiments on humans, and now committing demographic cleansing of unwanted citizens. with the same radiation devices. All signs show that they behave like Nazis during the final time of Hitler.
Here is the weekly evidence for nuclear terrorism by government organization. Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.

Reporting you live from modern extermination camp.

Here is the evidence for nuclear attacks from the last week.

Each nuclear attack shall be considered as assassination attempt.
On any nuclear attacks also neighbors around are getting hurt, including toddlers and small children.
All attacks at home are committed by members of the suspected family - local radiation equipment operators. Attacks outside are committed by mobile teams.

Here is the proof that attacks are being committed by radiation equipment operators from the apartment above:

Detailed explanation why we are being attacked with neutron radiation device I wrote here:
I'm explaining in that post how neutron attacks causing lifespan shortening and how they are burning energy which  was collected by the victim's body.


Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.

8 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/coronavirus-is-threat-to-targeted.html

9 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/nuclear-irradiation-can-kill-entire.html

10-13 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/in-shadow-of-coronavirus-irradiation-is.html

14 March
Weekly Evidence For Murdering By Evoking Cardiac Arrest and Apnea - ראיות שבועיות לרצח באמצעות גרימת דום לב ודום נשימה

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה. דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות יותר למשל זמן קצר.

מעבר לסיבות פיזיאולוגיות שגורמות לדום נשימה מסוגים שונים, דום נשימה אפשר לגרום באופן מלאכותי על ידי הקרנה של המוח על ידי גלים אלקטרומגנטיים.
במצב של היפוקסיה האדם יהיה משותק וגם לא יהיה רגיש לכאבים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים במצב הזה על מנת להקרין על הקרבן באמצעים שבמצב רגיל גורמים כאב בלתי נסבל ומאלצים את הקרבן לברוח מהמקום.

השבוע מפעילי ציוד קרינה המקומיים התמקדו בגרימת דום נשימה הכי ארוך וקשה שאפשר  לאבא שלי מידי לילה במטרה לרצוח אותו באופן מיידי ושילבו את זה עם ניסיונות רצח באמצעות גרימת דום לב.
הם כמעט רצחו אותו מספר פעמים.

להלן ראיות שבועיות למצבי היפוקסיה שאבא שלי אותו גרמו מפעילי ציוד קרינה.

כל תקיפה מסוג זה יש להחשיב בתור ניסיון רצח.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the breain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway. Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.
If healthy man stops breathing on will, his body will not allow SPO2 levels get dangerously low. Only professional divers specially trained are able to maintain lower levels for very limited period of time.

In additional to physiological reasons which may cause apnea, there are artificial method of evoking apnea by irradiation of brain with electromagnetic waves.
Hypoxia paralyzes the man and acts like pain killer. Radiation equipment operators are using this method to irradiate the victim with devices which are causing on normal insufferable pain and forcing the victim to escape.
This week local operators focused on evoking hardest and longest as possible apneas to my father every night to assassinate him instantly, they combined it with instant assassination attempts by evoking cardiac arrest.
They almost murdered him several times.
Each attack shall be considered as murder attempt.

Click on the links below to see evidence for every listed date or scroll down to see the evidence from today.

לחצו על הלינקים למטה כדי לראות ראיות עבור כל יום מהרשימה או תגללו מטה כדי לראות את הראיות מהיום.

8 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/coronavirus-is-threat-to-targeted.html

9 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/nuclear-irradiation-can-kill-entire.html

10-13 March
http://terrorkrina.blogspot.com/2020/03/in-shadow-of-coronavirus-irradiation-is.html

14 March

יום שישי, 13 במרץ 2020

In the shadow of coronavirus irradiation is continuing - בצל וירוס הקורונה ההקרנות ממשיכות


למרות הסכנות האפשריות לאנושות כולה (אם וירוס קורונה יעבור מוטציה כתוצאה מקרינה), תקיפות קרינה גרעיניות ממשיכות נגד בני המשפחה שלנו. אנחנו צריכים להניח שתקיפות דומות נעשות גם נגד אנשים מסויימים שיעודים כחולים בקורונה.
גם אם להניח שקורונה לא יעבור מוטציה כתוצאה מקרינה, הקרנות פוגעות קשה מאוד במערכת החיסונית של אנשים שסומנו כמטרים ומקרינים עליהם. זה מגדיל את כמות החולים ומתים פוטנציאליים כתוצאה מוירוס קורונה, כי יהיו יותר אנשים חולים ויותר אנשים עם סימפטומים קשים.
בנוסף, עינויי לילה ומניעת שינה פוגעים קשה במערכת החיסונית ןכפי שאתם יכולים לראות בראיות, נגדנו מבוצעות תקיפות לילה רבות שמהוות בין היתר עינוי מניעת שינה.
זו פגיעה סיסטמטית בבריאות ובמערכת החיסונית של בני משפחתי, אנחנו צריכים להניח שבקרוב ידביקו אותנו בוירוס קורונה אם לא עשו זאת עד כעכשיו. בצורה כזאת ככל שאנו לא יודעים שהודבקנו בקורונה וירוס, אנו עלולים להדביק אנשים נוספים והם להדביק אנשים נוספים. זה עלול לגרות לאלפי מקרי מוות. אבל לארגון האחראי לא אכפת.
אותו דבר קורה לאלפי אזרחים תמימים שסומנו כמטרות. זה עלול לגרום לעשרות אלפי מקרי מוות סך הכל.

חלק ממדינות כבר הכריזו על מצב חירום, אני חושש שגם המדינה שלנו תכריז בעוד מספר ימים. לען מדוע ההקרנות ממשיכות? אולי בגלל שרוצים לנצל את הרעש ולהפטר מאזרחים בלתי רצויים? מי אלו אזרחים בלתי רצויים? קשישים ונכים?

Despite possible hazards for the entire humanity (if coronavirus will mutate due to radiation), nuclear attacks against my family, and many other citizens are continuing. We need to assume that similar attacks are being committed also against some of the known people who were infected with coronavirus.
Even if to take assumption that coroavirus will not be mutating, radiation harms badly the immune system of targeted individuals who are being systematically irradiated. That will increase the potential number of people who will be sick and die due to coronavirus, also because more people will be sick and more people will have severe symptoms.
 In addition, night tortures and attacks are damaging badly immune system, and as you can see in the evidence, huge number of night attacks are being committed against us, which is also sleep deprivation torture.
Multiple night attacks are sleep deprivation torture.
This is systematic damage to immune system of my family, we need to assume that soon we will be infected with corona virus, if it still did not happen. Because for some period of time we will not know if we were infected, we may infect additional people, and those people infect additional. That may cause thousands of deaths. But the responsible organization do not care about human lives.
The same is happening to thousands of other innocent citizens targeted individuals, that may lead to tens thousands of deaths.


Some countries already declared emergency, I'm afraid that our country will declare emergency in several days as well. So why irradiation is continuing? maybe because they want use the noise and get rid of unwanted citizens? Who are unwanted citizens? Elderly and disable persons?13 Mar

מפעילי ציוד קרינה ביצעו 2 תקיפות גרעיניות בעוצמה קיצונית מסוג "תברח או תמות" נגד ההורים ביום.  אם ההורים לא היו בורחים, היו מקבלים מנה קטלנית של 150 רנטגן ו180 רנטגן בתקיפה כפולה.
Operators committed 2 extreme power nuclear attacks "escape or die" against my parents at day time.  If parents would not escape, they would get lethal dose of 150R and 180R in the double attack.


תקיפה מסוג זה מפעילה אזעקה במד קרינה צבאי שתוכנן ללוחמה גרעינית. המכשיר מסוגל לזהות מצב של רווית אפס בה שפופרת גייגר נתקעת בגלל רמות קרינה גבוהות ביותר.
בזמן זה מכשיר לא מודד קרינה, רק מראה 0. רוב מכשירים אזרחיים מאפשרים לחשוף קורבנות למנות קרינה גבוהות מאוד בלי שהם יודעים על כך כי לא מסוגלים לגלות מצב זה - באזרחות מצב כזה לא יעלה על הדעת, גם במקרה של תאונה גרעינית (אלא אם כן אתם נמצעים בכור שהתפוצץ, אבל במכונים גרעיניים יש להם ציוד מיוחד שיכול לגלות רמות קרינה שהם צריכים). מד קרינה צבאי זה יודע לזהות מצב הזה ולהפעיל אזעקה כדי שהחיילים יברחו ממקום מסוכן ויצילו את חייהם אם רמות קרינה גבוהות מידי. זה הציל את חיינו מספר רב של פעמים. רוב מכשירים אזרחיים לא מסוגלים לזהות מצב כזה.
ברשותם של מפעילי ציוד קרינה מתקן קרינה גרעיני רב עוצמה המכיל חומר מאוד רדיואקטיבי כמו קובלט 60 המסוגל בפרק זמן קצר מאוד לחשוף למנות קרינה קטלניות
.
 This kind of attacks is triggering alarm on military radiation meter which was designed for nuclear warfare. It is able to detect saturation condition which makes Geiger tube stuck due to very large radiation rates.
During this time radiation meter is not measuring radiation, just shows 0. Most civilian radiation meters are not able to detect such situation and will allow exposure of victims to high doses of radiation without alerting - because in civilian use such situation cannot happen, even in case of nuclear accident (unless you reside in an exploded reactor, but in nuclear facilities they have appropriate equipment to detect the levels of radiation they need). This military radiation meter triggers alarm in this case to allow soldiers escape from the dangerous zone and save their lives if radiation rates are too high. It saved our lives countless times. Most of civilian radiation meters allowing exposing victims to very large dose without their knowing because cannot detect.
Operators have nuclear radiation device which is based on highly radioactive material, such as Cobalt 60 which is capable in short time irradiate lethal radiation doses.
מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים מרובות נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed multiple neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.

דום נשימה בזמן השינה הוא מצב כאשר האדם לא נושם בזמן שהוא ישן. דום נשימה יכול להיות מרכזי כאשר המוח לא נותן פקודות לנשום או על ידי חסימה של דרכי נשימה (חנק). דום נשימה ארוך גורם להיפוקסיה (מחסור חמצן בדם). סטורצייה של חמצן בדם במצד נורמאלי היא בסביבות 95%, מתחת לזה כבר נחשב מחסור חמצן או היפוקסיה. סטורצייה של 80% נחשבת לבעיה שדורשת טיפול. סטורצייה מתחת ל60% נחשבת היפוקסיה חמורה, כלומר מחסור חמור של חמצן בדם, זה מצב מסוכן מאוד לחיים, עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, ראיה, לב, איברים הפנימיים ומוות. ככל שרמת הסטורצייה נמוכה כך הסכנה גדולה יותר. מתחת ל40% נחשב היפוקסיה קיצונית, זה מצב שבו רוב האנשים ימותו מהר מאוד.
בן אדם בריא שעוצר את הנשימה שלו לא, הגוף שלו לא יאפשר לו לרדת לרמות סטורצייה מסוכנות. רק צוללנים מקצועיים שעברו אימונים מיוחדים מסוגלים להגיע לרמות נמוכות לזמן קצר, עד 60%, אך לא להיפוקסיה קיצונית.
Sleep apnea is a situation when the man does not breath during sleep. Apnea can can be central when the brain does not command to breath or obstructive, when there is a blockage of airway (strangulation). Long apnea causing hypoxia (shortage of oxygen in the blood). On normal SpO2 is 95%, when the level drops below 80% it is considered as a problem which requires treatment. Levels below SpO2 60% are called severe hypoxia, this is very dangerous for life situation, can cause irreversible damage to brain, sight, heart internal organs and death. The lower SpO2 is, more dangerous it is for life. Levels below 40% are called extreme hypoxia, in this situation most of people will die very quickly.


12 Mar
מפעילי ציוד קרינה ביצעו  2 תקיפות ניטרונים: 1 נגד שני ההורים, 1 נגדי בלילה.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 2 neutron attacks: 1 against both parents , 1 against me at night.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.


מפעילי ציוד קרינה ביצעו 3 תקיפות גמא: 2 נגדי בזמן השינה, 1 נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 3 gamma attacks: 2  against me at sleep time, 1 against parents at sleep time, 1 against parents at daytime. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.

מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.


11 Mar

מפעילי ציוד קרינה ביצעו  תקיפות ניטרונים מרובות נגד שני ההורים .
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed multiple neutron attacks against both parents.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.מפעילי ציוד קרינה ביצעו 4 תקיפות גמא: 3 נגדי בזמן השינה, 1 נגד ההורים בזמן השינה, 1 נגד ההורים ביום. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 4 gamma attacks: 3  against me at sleep time, 1 against parents at sleep time, 1 against parents at daytime. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.

מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.

10 Mar


מפעילי ציוד קרינה ביצעו  3 תקיפות ניטרונים: 2 נגד שני ההורים (1 מהן בלילה), 1 נגדי בלילה.
כתוצאה מתקיפות ניטרונים, אנחנו נעשים עיוורים, השיער נושר, מאבדים את הזיכרון, הופכים משותקים, מאבדים פוריות, הופכים לחולים חלשים וסובלים. בדיוק כמו אנשים ששרדו את הניסויים במחנות ההשמדה של הנצים.
Operators committed 3 neutron attacks: 2 against both parents (1 of them at night), 1 against me at night.
Due to neutron attacks, we are getting blind, the hair is falling, losing our memory, becoming paralyzed, losing fertility, becoming ill, weak and suffering people. Like people who survived experiments in Nazi extermination camps.
מפעילי ציוד קרינה ביצעו 5 תקיפות גמא: 2 נגדי בזמן השינה, 3 נגד ההורים בזמן השינה. לטווח קצר מטרת התקיפות היא עינוי מניעת שינה בתקיפות שבזמן השינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות), ובאופן כללי התעללות והטרדה בנוסף לנק בריאותי ממנות קרינה גדולות. 
  
Operators committed 5 gamma attacks: 2  against me at sleep time, 3 against parents at sleep time. For short term purpose of these attacks is sleep deprivation torture for attacks at sleep time (impossible to sleep because of alarms), and in general abuse and harassment in addition to health damage caused by radiation.מפעילי ציוד קרינה סיכנו את חייו של אבא שלי כאשר גרמו לו דום נשימה סדרתי ארוך עם היפוקיה כמעט קיצונית.
Operators put in danger my father's life when evoked long serial apnea to him with almost extreme hypoxia.